SK-Centar
Radionica na temu prevencije nasilja među mladima

U drugom polugodištu školske 2016./2017. godine u domu Školskog centra započet je ciklus radionica na temu Prevencije nasilja među mladima. Radionice imjau za cilj podizanje i jačanje samopoštovanja i samopouzdanja, kao i  osvešćivanje emocija i rad na konstruktivnom rešavanju konflikata. 

Susreti su se održavali jednom nedeljno u prostorijama doma i namenjeni su učenicima viših razreda osnovne škole, a rad se nastavlja već sledeće školske godine.