SK-Centar
Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja

 Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja učenici osnovne škole obeležili su 23. i 24. februara 2021. godine.

 Učenici prvog ciklusa su Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja obeležili radionicom koja se sastojala iz projekcije kratkih video filmova, nakon čega je usledio razgovor o tome, šta su videli i kako su to doživeli. Drugi deo radionice se sastojao od popunjavanja materijala (priloga koje su nastavnici prilagodili uzrastu i sposobnostima učenika) sa pitanjima i zadacima uz pomoć kojih su razgovarali o emocijama, načinima na koje mogu da se nose sa njima i rešavaju konfliktne situacije.

 Učenici drugog ciklusa, bili su podeljeni u tri grupe. Sve tri grupe su imale istu strukturu radionice. Početak se sastojao od prikaza kratkih video zapisa sa različitim sadržajima o tom šta je nasilje i konkretnih scena nasilja. Nakon toga je sledila je diskusija i razgovori o prikazanim sadržajima i idejama kako je to moglo drugačije da se reši. Učenici su potom prešli na pripremljene materijale sa pitanjima i zadacima vezanim za temu. U završnom delu radionoce, napravili smo kratak osvrt na Forum teatar u kome su učenici naše škole, tri godine za redom učestvovali sa učenicima masovnih škola (u okviru projekata „Inkluzivni omladinski forum teatar“ koji su realizovani od strane udruženja „ZaJedno“ a finansirani od grada Subotice – sektor za kulturu). Ućešćem u Forum teatru naši učenici su imali prilike da obrade različite, aktuelne vidove vršnjačkog nasilja ali i da steknu uvid u bezbroj načina kako se određeni problemi među vršnjacima mogu rešiti nenasilnim putem.