Kontakt

Školski centar za vaspitanje i obrazovanje slušno oštećenih lica

Mesto: 24000 Subotica
Adresa: Zrinjskog i Frankopana 2
Telefon: 024/556-119
Fax: 024/527-449
E-mail: skcentar@tippnet.rs

E-mail administrativnog kadra: administrativna.sluzba@skcentar.edu.rs
E-mail psihologa Centra: psiholog@skcentar.edu.rs
E-mail specijalnih edukatora i rehabilitatora: edukacija.rehabilitacija@skcentar.edu.rs
E-mail vaspitne službe: vaspitna.sluzba@skcentar.edu.rs


Kadrovska struktura:

  • rukovodeća radna mesta (direktor, pomoćnik direktora, koordinator vaspitne službe)
  • nastavno-vaspitni kadar (surdoaudiolozi, oligofrenolozi)
  • somatoped, logoped na srpskom jeziku, logoped na mađarskom jeziku, psiholog
  • administrativno-finansijski radnici (sekretar, računovođa, kancelarijski referent, rukovodilac imovine i tehnički sekretar)
  • radnici u medicinskoj službi (medicinske sestre)
  • radnici u školskoj kuhinji (kuvari, trpezarka)
  • tehnički i pomoćni radnici (domar, spremačice, garderoberka, negovateljica, vešerka, noćni dežurni i portir)
  • radnici u rehabilitacionoj službije lekar specijalista ORL.

Direktor:

prof. def. Milorad Mrvić

prof. def. Milorad Mrvić

Biografija:

Rođen je 07.05.1954. godine u Sjenici. Završio je Gimnaziju u Sjenici, a nakon toga je završio Defektološki fakultet u Beogradu. Položio je stručni ispit. Ima ukupno 33 godina radnog staža i isti je stekao u Školskom centru. Radio je kao vaspitač pet godina, kao profesor 4 godine, a od 1987. godine obavlja poslove i radne zadatke direktora Školskog centra. Poseduje serfifikat o položenom ispitu za tumača gestovnog govora. Dobitnik je nagrade "Miodrag Matić".


Kontakt formular:


Polja označena sa * su obavezna.
 
 
 
 

Imate joškaraktera na raspolaganju.

Unesite bezbednosni kod:
...