Sportske igre

Od 11. do 14. aprila 2019. godine učenici Školskog centra sa domom učenika „Dositej Obradović“

učestvovali su na republičkim sportskim igrama „Nyuszi Hopp”(poligoni) u Egeru, Republika Mađarska. Za učesnike takmičenja je priređen i program obilaska grada i okoline grada Erega (nacionalni park Bükki).