SK-Centar
Upis u predskolsko odeljenje

Dragi roditelji, počeo je upis dece sa razvojnim smetnjama u pripremni predškolski program (PPP). Pripremni predškolski program usmerava, podstiče razvoj deteta i omogućava lakši i uspešniji početak škole.

Pravo deteta je da pohađa pripremni predškolski program, a dužnost roditelja je da mu omogući da redovno pohađa. 

Rad sa decom se organizuje u prostorijama Školskog centra za vaspitanje i obrazovanje slušno oštećene dece u Subotici u okviru predškolskog odeljenja.

PPP traje 4 sata dnevno, 9 meseci. Nakon završenog PPP dete ima pravo upisa u redovnu školu. Može se nakon završenog PPP preporučiti i odlaganje upisa u prvi razred samo za godinu dana, i to u izuzetnim slučajevima. 

 

Dodatni rad sa decom 

Prema potrebama deteta dodatni rad sa decom se ostvaruje putem:

  • logopedskih tretmana
  • slušnih i govornih vežbi
  • korektivne gimnastike 

 

Dokumentacija neophodna za upis

  • izvod iz matične knjige rođenih
  • dokaz o izvršenom lekarskom pregledu (od strane nadležnog lekara)

 

Pravo na upisa u PPP

  • Pravo upisa i pohađanja  PPP imaju sva deca rođena na teritoriji R.Srbije između marta 2006. i marta 2007. kao i deca strani državljani i lica bez dražavljanstva.

 

Naknada 

  • Pohađanje PPP je potpuno besplatno a dete ostvaruje pravo na besplatnu užinu i ručak

 

Trajanje upisa

  • Upis dece u PPP u toku.