SK-Centar
Kolping Srbija

 

Direktorka Melinda Tomić i koordinatorka projekta „Iskustveno učenje“ Sara Raković su posetile Školski centar sa domom učenika „Dositej Obradović“ u Subotici,

u cilju planiranja zajedničkih budućih akcija za poboljšanje kvaliteta obrazovanja i života u lokalnoj zajednici.
Sve aktivnosti i edukacije koje realizujemo inspirane su rečima našeg osnivača
Adolfa Kolpinga:

“Onaj koji pokazuje hrabrost, ohrabruje druge!”