Kohlearni implant (2. deo)

 

Ko su kandidati za kohlearni implant?

Uslovi koje kandidati za kohlearni implant treba da ispune

– za decu potvrđen gubitka sluha na oba uha, duboko oštećenje sluha
– za odrasle potvrđen gubitak sluha na oba uva, duboko oštećenje sluha
– sam uzrast što se tiče ugradnje može biti i do nekoliko meseci u zavisnosti od okolnosti i lokalne prakse
– ako se ima mala ili nikakva korist od slušnih pomagala,koji su nošeni minimum 6 meseci
– bez medicinskih kontraindikacija
– visoka motivacija i razumna očekivanja
– prilaz edukaciji i rehabilitaciji

Kohlearni implant kandidati prolaze kroz brojne rutinske procene pre operacije. Ovo omogućava kohlearnom implant timu da identifikuje bilo kakav dodatni uslov ili potrebu da bi pomogli kandidatima da ustanove odgovarajuća očekivanja.
Audiološke:
– Ocena slušnih pragova sa i bez slušnih aparata, za tonove i za govor
– Ocena funkcije slušnog nerva
Govora i jezika:
– Procena nivoa govornog i jezičkog razvoja
Radiološke:
– CT i/ili MRI analiza uva
Psihološke:
– Sposobnost savladavanja operacije
– Sposobnost učestvovanja u produžetku programa
Medicinske:
– Ocena uzroka gubitka sluha
– Generalno zdravlje
Edukativne:
– Procena edukativnih potreba

 

Šta se dešava kada dete dobije kohlearni implant?

Audio procesor se programira 3 do 6 nedelja nakon operacije i individualno je podešen za svakog korisnika. Da bi se programirao procesor za korisnika:

– Korisnik nosi procesor
– Procesor je povezan sa kliničkim kompjuterom za podešavanje
Kompjuter za podešavanje proizvodi signale na pažljivo kontrolisanim nivoima
– Korisnik ukazuje na najtiše signale koje čuje (nivo praga) i najglasnije prijatne signale koje čuje (najugodniji nivo)
– Ova dva nivoa su izmerena za sve elektrode u kohlei
– Koristeći ovu informaciju, kreira se program koji raspoređuje zvuke između ova dva nivoa i obezbeđuje da su zvuci dovoljno glasni da se čuju ali ne i neugodno glasni
– Program se fino podešava tokom sledećih kliničkih sesija

 

Da bi se dostigla najbolja beneficija uz kohlearni implant, kandidati bi trebalo da budu u potpunosti posvećeni nastavku rehabilitacije osmišljenom od strane svog implant tima. Programi rehabilitacije variraju prema lokalnoj praksi ali često uključuju:

Pomoć, savet i podršku
Pomoć bi trebalo da bude raspoloživa za generalna pitanja, tehničke stvari, i informacije o grupama podrške za korisnike kohlearnih implanta i njihove porodice.

Redovne medicinske kontrole
Mesto implanta bi trebalo redovno da se kontroliše od strane doktora.

Regularno reprogramiranje audio procesora
CI korisnici bi trebalo redovno da posećuju svoju kliniku za reprogramiranje audio procesora. Ovo omogućava audiolozima da se uvere da implant nastavlja pravilno da funkcioniše. Audiolozi takođe mogu napraviti neke male modifikacije ili poboljšanja programa tako da će korisnik nastaviti da dobija najbolju beneficiju.

Govornu i jezičku terapiju
Regularna govorna i jezička terapija se obično preporučuje, naročito za decu.

Edukativne savete i podršku (za decu)
Deca koja koriste kohlearne implante uglavnom imaju redovni kontakt sa edukativnim specijalistom kvalifikovanim za rad sa gluvima i osobama oštećenog sluha. Edukativni specijalista može ponuditi savet i podršku kao i nadgledanje napretka deteta.

Skoro sve što radimo, od zveckanja ključeva do otvaranja vrata proizvodi neki zvuk. Neka deca se obraduju tim novim zvucima, dok ih druga mogu doživeti kao naglu promenu. Deca koja su ranije mogla da čuju i koja su ponovo povratila sluh pomoću implanta, prve zvuke mogu da dožive kao čudno iskustvo jer će im sve zvučati drugačije.

Mali broj dece neće obraćati pažnju na nove zvuke jer im do tada sluašnje nije igralo veliku ulogu u životu. Ovoj deci je potrebno da kroz igru nauče zvuke i koliki je njihov značaj. Mogućnost da se čuje zvuk nije isto što i sposobnost da se zvuk razlikuje pa je naophodno da prodje određeno vreme da dete shvati da je odredjeni skup zvukova vaš glas a drugi skup ključevi koji zveckaju.

Važno je imati realna očekivanja, posvetiti dovoljno vremena i pažnje rehabilitaciji i tretmanima kako bi se izvukli maksimalni rezultati.