Istorijat škole

Škola za gluvonemu decu

Do 1945. god. u Vojvodini nije postojala ni jedna škola za gluvonemu decu, iako je bilo nekoliko pokušaja otvaranja takve škole.

Školski centar za vaspitanje i obrazovanje slušno oštećenih lica - Subotica (tadašnji Zavod za gluvu decu) osnovan je 1947. godine u Inđiji da bi 1947. godine bio premešten u Suboticu. U zgradi u kojoj se sada nalazi preseljen je 1962. godine.

Razvijajući se, on je često prelazio okvire jedne škole, vremenom menja svoju fizionomiju i postaje kompletna rehabilitaciona ustanova za edukativno i profesionalno osposobljavanje gluvih i nagluvih lica.