A KORAI BESZÉDFEJLŐDÉS FONTOSABB SZAKASZAI

 

 

A baba megszületését követően főként sírási hangok fordulnak elő.

2 hónapos korban megjelennek az elnyújtva hangoztatott magánhangzószerü hangok.

3 - 6 hónapos kor között a gőgicsélt hangok kerülnek előtérbe.

6 hónapos kor után megjelenik az akaratlagos hangadás.Olyan hangok jellenek meg, amelyek a

környezet nyelvében is előfordulnak.A kisgyermek azonos szótagú szavakat mond ki, mint baba,

mama . . .

1 évesen a gyermek egyszavas mondatokat mond, amelyet az adott helyzet, amelyben kimondja

jelentősen befolyásol.

Másfél és két éves kor között jelennek meg a kétszavas mondatok, amelyek nyelvtanilag

szabályosnak nem mondható „ távirati stilusban” történik. Két éves kor után jelennek meg a

többszavas mondatok és a toldalékok is lassan beépülnek a beszédbe.

Fontos tudnivaló: ha a kisgyermek betöltötte a 3. életévét ,szókincse szegényes, mondatokat sem

használ, érdemes felkeresni a logopédust.