16maj Digitalni logopedski set

Digitalni logopedski set predstavlja inovaciju u obradi zvučnog signala koristeći digitalno signalno procesiranje (DSP) koje omogućava bržu i preciznu obradu zvuka gotovo istim kvalitetom i brzinom kako to radi i ljudski mozak.        

Opširnije:
 
19april Razvojna mapa i kako je tumačiti

 

Razvoj deteta se odvija u određenim fazama gde postoji pravilnost kada se koja faza javlja.

Opširnije:
 
16mart Šta podrazumeva defektološki tretman?

Po dobijanju dijagnoze, ili bar sumnje na dijagnozu, roditelj često pročita u odeljku za terapije : DEFEKTOLOŠKI TRETMAN.

Opširnije:
 
Prethodna1234Sledeća